Privacy verklaring

Privacy Statement
Siliakus Onafhankelijk Slaapdealer (de Luxe Woning) Siliakus Onafhankelijk Slaapdealer (de Luxe Woning), gevestigd aan Bijlestaal 44E 1721PW Broek op Langedijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens: www.siliakus.com Bijlestaal 44E 1721PW Broek op Langedijk 0226 342824

Persoonsgegevens die wij verwerken
Siliakus Onafhankelijk Slaapdealer (de Luxe Woning) verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Om goederen en diensten bij u af te leveren

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@siliakus.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Siliakus Onafhankelijk Slaapdealer (de Luxe Woning) verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het uitleveren van uw bestelde goederen via PostNL of eigen bezorgdienst.

Geautomatiseerde besluitvorming
Siliakus Onafhankelijk Slaapdealer (de Luxe Woning) neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Siliakus Onafhankelijk Slaapdealer (de Luxe Woning)) tussen zit. Siliakus Onafhankelijk Slaapdealer (de Luxe Woning) gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:  Microsoft Word voor het invoeren, bestellen en plannen voor de bezorging van de door u bestelde goederen. Bij het bestellen van uw goederen bij onze leveranciers worden enkel uw familienaam gecommuniceerd. Al uw andere persoonsgegevens worden niet aan onze leveranciers of derden gecommuniceerd.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Siliakus Onafhankelijk Slaapdealer (de Luxe Woning) bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Siliakus Onafhankelijk Slaapdealer (de Luxe Woning) verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Siliakus Onafhankelijk Slaapdealer (de Luxe Woning) gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Siliakus Onafhankelijk Slaapdealer (de Luxe Woning) en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen
naar info@siliakus.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Siliakus Onafhankelijk Slaapdealer (de Luxe Woning) wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Siliakus Onafhankelijk Slaapdealer (de Luxe Woning) neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@siliakus.com


Siliakus - Onafhankelijk Slaapdealer

phone-icon  0226 - 342824

Showroom:

Bijlestaal 44e 1721 PW
Broek op Langedijk

  • Beddenmakers sinds 1996
  • Donderdag Koopavond tot 21:00
  • Showroom 6 dagen per week open
  • Bezorging in Benelux en daar buiten
  • Eigen servicedienst
  • Korte levertijden
  • Levering uit voorraad
klantenvertellenbuttonV2

afbeelding-pand-siliakus
Winkelwagen
ideal        cbw        Contact        Route        Over ons